Varovanje osebnih podatkov Opel Avto Tavčar Sežana

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Za administracijo in izpolnitev vaše zahteve bomo poskrbeli mi (vaš izbrani Oplov partner), Opel Southeast Europe LLC, podružnica Ljubljana, Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana in Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemčija, kot upravljavci in v skladu z naslednjim:

Obdelava podatkov temelji na 6. členu (1) (b) GDPR.

Kot upravljavci obdelamo vaše osebne podatke na naslednji način:

 

Podatki / Namen(i) – obvezni podatki so označeni z *

 

1. Podatki za identifikacijo in stik

Podatki: (ime*, e-poštni naslov*; telefonska št., poštni naslov (* če pride v poštev))

Namen(i) Stik in izpolnitev zahteve, Naročilo novic / odjava

 

2.

Podatki: Podatki o modelu, ki vas zanima*

Namen(i): Izpolnitev zahteve

 

3.

Podatki: Izbrani Oplov partner*

Namen(i): Izpolnitev zahteve

 

4.

Podatki: Zanimanje za lizing / financiranje (* če pride v poštev)

Namen(i): Izpolnitev zahteve

 

5.

Podatki: Podatki o trenutnem vozilu*, številka VIN*, datum prve registracije, registrska oznaka / registrska tablica, število prevoženih kilometrov, datum/čas oddaje vozila, datum/čas prevzema vozila, vrsta servisa*, nadomestno vozilo

Namen(i): Izpolnitev servisne zahteve

 

6.

Podatki: Vrsta poizvedbe

Namen(i): Izpolnitev zahteve za stik

 

Zgoraj navedeni podatki, označeni z *, so obvezni in so pogoj za sklenitev pogodbe. Zaradi tega morate zagotoviti te podatke. Če podatkov ne zagotovite, ne moremo izpolnite vaše zahteve.

Zgoraj navedeni podatki bodo shranjeni tri leta po poteku tega pogodbenega razmerja.

Prejemniki

 

Podatki / Namen(i)/ Prejemnik(i)

 

Podatki:

1. Podatki za identifikacijo in stik

(ime*, e-poštni naslov*; telefonska št., poštni naslov (* če pride v poštev)), podatki o modelu, ki vas zanima*, izbrani Oplov partner*, zanimanje za lizing / financiranje (* če pride v poštev), podatki o trenutnem vozilu*, številka VIN*, datum prve registracije, registrska oznaka / registrska tablica, odčitek števca prevožene razdalje, datum/čas oddaje vozila, datum/čas prevzema vozila, vrsta servisa*, nadomestno vozilo, vrsta poizvedbe

2. Podatki za identifikacijo in stik, (ime*, telefonska št.)

3. [vnesite podatke / kategorijo, ki so posredovani banki v primeru financiranja, lizinga, zahtevka za ponudbo?]

 

- Namen(i):

1. Izpolnitev zahteve

2. Sledenje izpolnitvi

3. [vnesite namen, npr. financiranje, lizing, zahtevek za ponudbo]

Za izvajanje storitev financiranja / lizinga in povezanih zahtevkov

 

Prejemnik(i):

1. Mi (vaš izbrani Oplov partner), Opel Southeast Europe LLC, podružnica Ljubljana, Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana in Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemčija, vaše osebne podatke posredujemo sodelujočim obdelovalcem za administracijo navedenih namenov.

Mi (vaš izbrani Oplov partner), Opel Southeast Europe LLC, podružnica Ljubljana, Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana in Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemčija, vaše osebne podatke posredujemo tudi zadevnemu ponudniku IT-storitev (GM Holdings LLC, Michigan, ZDA) s sedežem zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EEA) in zatorej v državi brez zadostne stopnje varovanja podatkov. Čeprav ni sklepa o ustreznosti Evropske komisije, veljajo ustrezni varovalni ukrepi, v tem primeru so to Standardne pogodbene klavzule EU (EU SCC). Če si želite zagotoviti izvod, lahko pošljete e-pošto na naslov: privacyrights@opel.com.

2. TrackBack, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, Združeno kraljestvo

3. [vnesite naziv banke, ki zagotavlja financiranje, naslov itd. /

Opomba: Če so banka ali drugi prejemniki zunaj EEA, dodajte spodnje besedilo]

Prejemnik [vstavite ime] je zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EEA) in zatorej v državi brez zadostne stopnje varovanja podatkov.

[Če obstaja sklep o ustreznosti Evropske komisije, vstavite: Obstaja sklep o ustreznosti Evropske komisije (glejte http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm).]

[Če sklep o ustreznosti Evropske komisije ne obstaja in ni omejevanja v skladu z 49. členom GDPR, vstavite: Čeprav ni sklepa o ustreznosti Evropske komisije, veljajo ustrezni varovalni ukrepi, v tem primeru so to: [vstavite npr. Standardne pogodbene klavzule EU, zavezujoča poslovna pravila, varstvo zasebnosti]. [Vstavite način, s katerim je možno zagotoviti izvod varovalnih ukrepov ali kje so na voljo: Če si želite zagotoviti izvod, pošljite e-pošto na naslov [vnesite e-poštni naslov].]]

[Če ni niti sklepa o ustreznosti niti ustreznih varovalnih ukrepov, vstavite: Čeprav ni sklepa o ustreznosti Evropske komisije, velja odstopanje v skladu z [vstavite odstopanje v skladu z 49. členom GDPR npr. 49. členom (1) a) GDPR].]

 

Za več informacij o temah, povezanih z zasebnostjo, glejte našo Politiko o zasebnosti in piškotkih.